Frågor och svar

fasting_ill_ta_bort_04

Använd en finspetsig pincett eller en fästingborttagare när du tar bort fästingen.

fasting_ill_ta_bort_05

Ta tag om fästingens mundelar så nära huden som möjligt.

fasting_ill_ta_bort_06

Dra försiktigt rakt ut.

Se vår instruktionsfilm om hur man ska ta bort en fästing.

Dela video:
Idag finns ingen medicin som botar TBE och den behandling som ges syftar till att lindra symtomen. Det är därför det är så viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där TBE-smitta förekommer. > Läs mer om att skydda sig mot TBE > Hitta vaccinatör nära dig
Map_tick_2

Källa: Anpassad från www.fhi.se

Bor du eller vistas i något av de områden där TBE förekommer? Då bör du överväga att vaccinera dig mot TBE.

> Rekommendationer > Hitta vaccinatör nära dig

För att behålla ditt skydd mot TBE måste du ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter en påfyllnadsdos vart femte år. Personer som är 60 år eller äldre rekommenderas påfyllnadsdos vart tredje år. Källa: www.fass.se

> Läs mer om påfyllnadsdoser
fasting_ill_gravid_amma

Det finns inte tillräcklig dokumentation om vaccination mot TBE under graviditet för att kunna göra en säker bedömning av riskerna. Det är inte heller känt om TBE-vacciner passerar över till modersmjölk. Under graviditet och amning ska därför vaccination bara göras om det är angeläget att få skydd mot TBE. Risker och fördelar ska övervägas noga. Prata med din läkare om detta.

Dela artikel:

arn äldre än ett år kan också vaccineras mot TBE. Inför TBE-säsongen 2013 har SMI tillsammans med smittskyddsenheterna i landet valt att sänka den åldersgräns där man börjar rekommendera vaccin till barn i riskområden från 3 till 1 år. Detta beror på att nya studier på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm visat på att även små barn kan drabbas av långvariga symtom som minnesproblem och orkeslöshet, vilket man tidigare inte trott. Dessutom rekommenderar man vaccination från 1 års ålder i andra europeiska länder där TBE förekommer. Källa: Doktorsavhandling – Acute Encephalitis in Childhood: Clinical Characteristics and Outcome – with Special Reference to Tick-Borne Encephalitis, Åsa Fowler, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, maj 2014, http://hdl.handle.net/10616/41999

Rekommendationer >

Det går ännu inte att vaccinera sig vid borrelia, men det går att behandla. Antibiotika används framgångsrikt i de flesta fall.

Det vanligaste tecknet på en borreliainfektion är att du vid platsen för fästingbettet ser en expanderande rodnad som är större än fem centimeter i diameter. Den uppkommer 1-4 veckor efter fästingbettet och kan blekna i mitten. Ibland kan man få sjukdomskänsla och eventuellt feber.

Misstänker du en borreliainfektion så skall du kontakta sjukvård.

Källa: www.1177.se