Information om cookies

Pfizer använder cookies när du besöker den här webbplatsen.

En cookie är en liten informationsfil som förs över till din dator vid uppkoppling mot en webbplats och som sparas i anslutning till de filer som används av din webbläsare.

I cookien finns information om:

  • vilka webbplatser du besökt
  • vilka inställningar du gjort på webbplatsen
  • hur länge du stannat på webbplatsen

Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.


Olika typer av cookies

Det finns olika sorters cookies för olika ändamål.

  • Sessions- eller navigeringscookie används för att underlätta för dig att snabbt och enkelt navigera till de delar av webbplatsen som du besökt. Cookien lagras på din dator och aktiveras när du återvänder till ett avsnitt eller på nytt besöker webbplatsen.
  • Tjänstecookie används för att underlätta för dig att utnyttja en särskild tjänst som du anslutit dig till på webbplatsen (t ex. tillgång till en informationstjänst om ett visst behandlingsområde).

Cookien lagras på din dator endast under så lång tid som det behövs för ändamålet. Navigeringscookies lagras som längst i tre år efter det att du senast besökte webbplatsen.

Tjänstecookies lagras under den tid du är ansluten till den aktuella webbplatsen eller under så lång tid uppgifterna krävs för fullgörande av förpliktelse eller rättighet som är förknippad med tjänsten.


Cookies på denna webbplats

Förstapartscookies

Denna webbplats innehåller följande förstapartscookies, det vill säga cookies som av Pfizer automatiskt sparas ned på din dator när du anger adressen för den aktuella webbplatsen, eller klickar på en länk till webbplatsen.

PHPSESSID

Ovanstående cookie används av det publiceringssystem som ligger till grund för webbplatsen och innehåller ingen information om användaren.  Dessa cookies är en så kallad, sessionscookie enligt ovan.

Tredjepartscookies

Denna webbplats innehåller även följande tredjepartscookies, det vill säga cookies som sparas ned på din dator av Pfizers leverantörer av webbplatsen.

Google Analytics

Denna webbplats använder därtill Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc (se vidare www.google.com/analytics). Tjänsten använder cookies som sparar information om hur du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) och detta kommer vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google använder informationen i syfte att utvärdera användningen av webbsidan, sammanställa statistiken i rapporter till Pfizer. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Din IP-adress kommer inte att kopplas samman med annan data.

Cookies som används av Google Analytics:

__utma:
Cookien används för att identifiera om en besökare (webbläsare) är ny eller återkommande och sparas i två år. Datan som sparas består av domänhash (domänen i nummerform), besökar-ID (slumpmässigt genererat nummer), tidsangivelse och antal sessioner.

__utmb:
Cookien sparas i 30 minuter och används för att identifiera ett besök med hjälp av domänhash, antal sidvisningar och tidsangivelse.

__utmc:
En temporär cookie som tas bort när webbläsaren stängs. Används tillsammans med __utmb för att identifiera ett besök. Innehåller domänhash.

__utmz:
Cookien talar om för Google Analytics vart ett besök kommer ifrån: om det är via en sökmotor, en annan webbplats eller om användaren skrivit in adressen direkt i adressfältet. Cookien lagrar förutom domänhash just besökarens källa och eventuella kampanjer.


Hur du hindrar Pfizers lagring av cookies

Du har rätt att förhindra Pfizer att lagra cookies på din dator.

För att förhindra Pfizer att lagra cookies på din dator kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar till lagring av cookies alternativt att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan även via din webbläsare radera tidigare lagrade cookies.

Eftersom metoden för att förhindra cookies varierar beroende på vilken webbläsare du har får vi hänvisa dig till din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Rättigheten att hindra Pfizer att lagra cookies gäller dock inte för tjänstecookies, då dessa utgör en förutsättning för dig att kunna ansluta dig till och använda webbplatsen.

Om du hindrar lagring av navigeringscookies innebär det att dina navigeringsmöjligheter på webbplatsen försämras.


Samtycke till Pfizers lagring av cookies

Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies, anses du därigenom ha lämnat ditt samtycke till användningen av ovan beskrivna cookies, för de syften som angivits för respektive cookie.


Kontakt vid frågor

Om du har frågor angående Pfizers användning av cookies är du välkommen att kontakta Webkontakten för webbplatsen.