TBE (Tick-borne encephalitis) TBE (Tick-borne encephalitis)

Fästingöverförd hjärninflammation, TBE, är en allvarlig sjukdom som överförs till människor via fästingar. Någon behandling mot TBE finns inte. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där TBE-smitta förekommer.

TBE-virus finns bland annat hos smågnagare. De blir inte själva sjuka men kan överföra virus till fästingar, som via saliven överför det vidare till nästa djur eller människa som fästingen biter. Fåglar och större däggdjur kan transportera infekterade fästingar längre sträckor.

TBE-fall i Sverige

Antalet smittade av TBE stiger i Sverige. Sen år 2000 har vi sett ett ökande antal fall. Fallen varierar något mellan åren men trenden är ökande. Under 1990-talet anmäldes 50–70 fall per år i Sverige, därefter har antalet fall ökat till ca 200 fall per år.
> Hitta vaccinatör

tbe-antall-fall-2014

Källa: Marika Hjertkvist/FHI (Folkhälsoinstitutet)

Dela artikel:

De vanligaste symtomen på TBE

fasting_ill_virus_hjarna

Den som blir smittad av TBE-virus kan efter 1–2 veckor få influensaliknande symtom, som lindrig feber och värk i huvud och kropp. Besvären varar i upp till en vecka. Efter det känner man sig återställd och får då livslång immunitet. Men för några återkommer sjukdomen efter cirka en vecka med mer uttalade symtom.

Hos var 3:e smittad sprids viruset till hjärnan
Hos ungefär var tredje som smittats sprids viruset vidare till hjärna och hjärnhinnor. Efter cirka en vecka blir man då sjuk igen med hög feber, huvudvärk, illamående, kräkningar och påverkat allmäntillstånd. Man behöver då sjukhusvård. Diagnosen ställs genom blodprov och undersökning av ryggmärgsvätskan.

> Du kan vaccinera dig mot TBE. Hitta vaccinatör

Dela artikel:

Det finns ingen medicin som botar TBE

fsme-virus

Det finns ingen medicin som botar TBE, utan behandlingen som ges är bara symtomlindrande. Det tar ofta lång tid innan man känner sig helt frisk igen. Dödsfall är ovanligt, men ungefär 40 % av vuxna som blir sjuka får kvarstående besvär i form av problem med huvudvärk, trötthet, uttröttbarhet som leder till koncentrations och minnesstörningar. I vissa fall ger skador på nerver upphov till förlamningssymtom som också kan påverka hörselnerven med hörselnedsättning och balanssvårigheter som följd1. Det är därför det är så viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där TBE-smitta förekommer.

1. Haglund M., Gunther G. Tick-borne encephalitis-pathogenesis, clinical course and long-term follow up. Vaccine 2003, S1/11-S1/18

> Du kan vaccinera dig mot TBE. Hitta vaccinatör

Dela artikel:

Borrelia (Lyme borrelios)

Borrelia är vanligare än TBE

Borrelia, eller Lyme borrelios, är en annan fästingöverförd sjukdom. Den orsakas av en fästingöverförd bakterie och är betydligt vanligare än TBE. Årligen insjuknar minst 10 000 personer i borreliainfektion i Sverige. Det går ännu inte att vaccinera sig mot borrelia, men det går att behandla. Man kan också drabbas av borrelia flera gånger.

Källa: www.1177.se

Dela artikel:

Ta bort fästingen snarast

I Sverige räknar man med att upp till 10 000 personer smittas varje år. Ungefär 10–20 % av fästingarna bär på borreliabakterier. Trots det tycks risken att insjukna i borrelia, efter ett enstaka fästingbett, vara förhållandevis liten. Det beror på att det oftast dröjer 1–2 dygn innan smittämnet, som finns i fästingens tarmkanal, överförs. Ju tidigare du upptäcker och tar bort fästingen desto mindre är alltså risken att smittas.

Dela artikel:

Se vår instruktionsfilm om hur man ska ta bort en fästing.

Dela video:

Symtom och behandling vid borrelia

Borrelia symtom

Det vanligaste tecknet på en borreliainfektion är att du vid bettet ser en expanderande rodnad som är större än fem centimeter i diameter. Den uppkommer 1-4 veckor efter fästingbettet och kan blekna från mitten och utåt. Ibland kan man få sjukdomskänsla och eventuellt feber. Misstänker du en borreliainfektion så skall du kontakta sjukvård.

Dela artikel:

Antibiotika används för att behandla borrelia

Borrelia kan också ge symtom från centrala nervsystemet, lederna och någon enstaka gång från hjärtat. Symtom från nervsystemet kan vara diffusa med huvudvärk, illamående eller utstrålande smärtor i armar, ben eller rygg. Ibland förekommer – inte minst hos barn – halvsidig ansiktsförlamning. Om lederna påverkats visar det sig oftast som återkommande attacker av värk och svullnad av enstaka leder. Främst drabbas någon stor led som t ex knä-, ankel-, armbågs- eller handleder. Värk i fingrarnas småleder är inte typiskt vid borrelia. Antibiotika används framgångsrikt i de flesta fall vid behandling av borrelia.

Dela artikel: