Vaccination mot TBE Vaccination mot TBE

Ett enda fästingbett kan ge dig TBE, fästingöverförd hjärninflammation. Idag finns ingen medicin som botar TBE, men vaccin skyddar.
> Hitta vaccinatör nära dig
Skapa påminnelse

Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Vanligtvis får man två doser med 1–3 månaders mellanrum. Tredje dosen som kan tas tidigast efter 5 månader ges vanligen inför nästa säsong, alltså högst 12 månader efter dos 2. För att behålla ditt skydd behöver du ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter fortsätta enligt vaccinationsschemat nedan.

Skapa påminnelse >

Dela påminnelse:

Vem bör vaccinera sig?

Bor du eller vistas i något av de områden där TBE förekommer? Då bör du överväga att vaccinera dig mot TBE. Vaccination brukar rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna.

Riskområden i Sverige är framför allt Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter. Runt 70-80 procent av alla rapporterade fall av TBE kommer därifrån. Särskilda riskområden är kusterna kring Södertörn samt vissa öar i östra Mälaren. Viruset finns också på andra håll i landet. Riskområdet omfattar kustområdena från Roslagen till kalmartrakten/Öland och de centrala och östra delarna av mälarregionen. På Gotlands huvudö har endast någon person blivit smittad, däremot har flera blivit smittade på de omkringliggande öarna Stora Karlsö och Gotska Sandön.

Områden runt och mellan Vänern och Vättern, Göteborgstrakten och östra Skåne är nya områden. I Västra Götalands län har personer blivit smittade väster om Kungälv, i Lidköpingstrakten, i Mariestadstrakten och längs Vänerns västra strand. På senare år har även några smittats av TBE på sydöstra Orust, i området Fjällbacka-Grebbestad och i Skredsvik1.

Ett par fall har också rapporterats från södra Dalarna. Enstaka personer smittas varje år i Jönköping, Östergötland, Kalmar, Skåne. Personer som kommer att vistas inom våt- eller skogsområden i Finland (framförallt Åland), Baltikum eller Centraleuropa framförallt i Österrike, t.ex. ornitologer och orienterare, brukar också rekommenderas vaccination.

Fästingar är aktiva under vår, sommar och höst när temperaturen överstiger fem grader. Vaccinationen bör påbörjas i god tid före fästingsäsongen och omfattar tre injektioner som ger ett gott skydd under de tre första åren, därefter tas påfyllnadsdoser enligt vaccinationsschemat.

Barn äldre än ett år kan också vaccineras mot TBE. Inför TBE-säsongen 2013 har SMI tillsammans med smittskyddsenheterna i landet valt att sänka den åldersgräns där man börjar rekommendera vaccin till barn i riskområden från tre till ett år. Detta beror på att studier på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm visat på att även små barn kan drabbas av långvariga symtom som minnesproblem och orkeslöshet, vilket man tidigare inte trott. Dessutom rekommenderar man vaccination från 1 års ålder i andra europeiska länder där TBE förekommer2.

1. Källa: 1177.se
2. Källa: Doktorsavhandling – Acute Encephalitis in Childhood: Clinical Characteristics and Outcome – with Special Reference to Tick-Borne Encephalitis, Åsa Fowler, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, maj 2014, http://hdl.handle.net/10616/41999

Är du allergisk?

fasting_ill_allergisk

Du som är allergisk mot ägg (ägg- och hönsprotein) ska berätta det för din läkare innan du vaccinerar dig mot TBE, eftersom det kan finnas spår­mängder av detta i vaccinet. Tål du mat som innehåller ägg (pannkaka eller sockerkaka) brukar du kunna vaccineras. Råder det osäkerhet kan allergitestning göras.

Dela artikel:

Är du gravid eller ammar?

fasting_ill_gravid_amma

Det finns inte tillräcklig dokumentation om vaccination mot TBE under graviditet för att kunna göra en säker bedömning av riskerna. Det är inte heller känt om TBE-vacciner passerar över till modersmjölk. Under graviditet och amning ska därför vaccination bara göras om det är angeläget att få skydd mot TBE. Risker och fördelar ska övervägas noga. Prata med din läkare om detta.

Dela artikel:

Är du reumatiker?

fasting_ill_reumatiker

Har du en så kallad autoimmun sjukdom som t ex reumatoid artrit (RA), SLE eller MS ska du alltid rådfråga din behandlande läkare innan du vaccinerar dig. Det är för att du inte ska riskera att drabbas av en försämring av din autoimmuna sjukdom.

Dela artikel:

Hur ofta ska man vaccinera sig mot TBE?

För att behålla ditt skydd mot TBE måste du komma ihåg att ta en påfyllnadsdos vart femte år eller vart tredje år för personer som är över 60. Se vaccinationsschemat nedan.

Det är lätt att glömma när det är dags för nästa TBE vaccindos. Man kan skapa en påminnelse här på fästing.nu och få ett sms eller email när det är dags för att ta sin påfyllnadsdos.

Dela påminnelse: